A recordar

Abans de la sortida

 • Inspecció de la bicicleta i recollida de documentació. Divendres de 18 h a 21 h i dissabte de 5 h a 5 h 45 min. Recomanem anar divendres per facilitar la puntualitat a la sortida. Cal portar la llicència.
 • Les bosses que s'han de portar als controls, convé que estiguin ben tancades i identificades. Les dels controls C5, C6 i C7 arribaran al velòdrom diumenge a primera hora de la tarda. Les altres arribaran  després de les 22 h amb el vehicle que tanca la prova.
 • Si porteu autocaravana, no aparqueu als pàrquings de terra propers al velòdrom perquè està prohibit. Es millor aparcar als carrers del voltant.

Al moment de la sortida

 • A partir de les 6 h la organització començarà a posar el segell de sortida al carnet de ruta amb indicació dels minuts que passen de les 6. Quan cada participant tingui el carnet segellat, pot prendre la sortida en el moment que desitgi.

En el transcurs de la prova

 • La BPB és un brevet;  no es ni una cursa ni una marxa. Es tracta d'una excursió individual i s'han de seguir en tot moment les normes de trànsit.
 • Precisament per no ser una marxa, no hi ha tots els serveis que trobem en aquestes. Tot i que hi ha avituallament i marcatge de l'itinerari, no hi ha ni servei mecànic ni cotxe escombra pròpiament dit. No obstant això, en cas de sorgir un problema, la organització intentarà ajudar a resoldre'l dins de les seves possibilitats.
 • Remarquem que no hi ha cap vehicle ni de la policia ni de la organització que vagi obrint cursa. Per tant no es té cap mena de prioritat especial respecte a d'altres usuaris de les carreteres.
 • S'ha de portar el DNI. No oblideu que passareu a França. També convé la targeta sanitària.
 • S'ha de segellar el carnet de ruta a cada control dins dels horaris establerts d'obertura i tancament. No oblideu posar l'hora de pas.
 • No es pot rebre ajuda de cap vehicle acompanyant fora dels punts de control.
 • A la nit s'ha de portar roba reflectant i llums.

A l'arribada

 • No oblideu signar el carnet de ruta abans de lliurar-lo al control d'arribada.
 • A partir de migdia podreu recollir les bosses dipositades als controls C5, C6 i C7. Les altres arribaran a la nit.
 • Es podrà adquirir la medalla 600 km, editada per l'Audax Club Parisien per un import de 7 euros.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A recordar

Antes de la salida

 • Inspección de la bicicleta y recogida de documentación. Viernes de 18 h a 21 h y sábado de 5 h a 5 h 45 min. Recomendamos ir el viernes para facilitar la puntualidad en la salida. Hay que llevar la licencia.
 • Las bolsas que se han de llevar a los controles, conviene que estén bien cerradas e identificadas. Las de los controles C5, C6 y C7 llegarán al velódromo el domingo a primera hora de la tarde. Las otras llegarán después de las 22 h con el vehículo que cierra la prueba.
 • Si llevais autocaravana, no aparqueis en los parkings de tierra cercanos al velódromo porque está prohibido. Es mejor aparcar en las calles de alrededor.

En el momento de la salida

 • A partir de las 6 h la organización empezará a poner el sello de salida en el carnet de ruta indicando los minutos que pasan de las 6. Cuando cada participante tenga el carnet sellado, puede tomar la salida en el momento que desee.

En el transcurso de la prueba

 • La BPB es un brevet, no es ni una carrera ni una marcha. Se trata de una excursión individual y se deben seguir en todo momento las normas de tráfico.
 • Precisamente por no ser una marcha, no están todos los servicios que encontramos en las mismas. Aunque hay avituallamientos y el itinerario está marcado, no hay ni servicio mecánico ni coche escoba propiamente dicho. Sin embargo, en caso de surgir un problema, la organización intentará ayudar a resolverlo dentro de sus posibilidades.
 • Destacamos que no hay ningún vehículo ni de la policía ni de la organización que abra carrera. Por lo tanto no se tiene ningún tipo de prioridad especial respecto a otros usuarios de las carreteras.
 • Se debe llevar el DNI. No olvidéis que pasará a Francia. También conviene la tarjeta sanitaria.
 • Hay que sellar el carnet de ruta en cada control dentro de los horarios establecidos de apertura y cierre. No olvideis poner la hora de paso.
 • No se puede recibir ayuda de ningún vehículo acompañante fuera de los puntos de control.
 • Por la noche se llevará ropa reflectante y luces.

A la llegada

 • No olvideis firmar el carnet de ruta antes de entregarlo al control de llegada.
 • A partir de mediodía podréis recoger las bolsas depositadas en los controles C5, C6 y C7. Las otras llegarán a la noche.
 • Se podrá adquirir la medalla 600 km, editada por el Audax Club Parisien por un importe de 7 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada